מלקוחותיי

דוגמא קטנה לכמה מהלקוחות שהיה לי הכבוד, ובחלקם יש לי עדיין, לעבוד יחד